Pracovná porada

Pri príležitosti chovateľskej prehliadky trofejí a fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov
Predstavenstvo OPK Piešťany so sídlom Hollého 23
zvoláva v zmysle Stanov SPK pracovnú poradu
štatutárnych zástupcov užívateľov poľovných revírov, zástupcov nezaradených členov, ktorí boli zvolení na mimoriadnu výročnú konferenciu- 2019 a štatutárnych zástupcov poľovníckych organizácií bez revírov. 
Miesto a čas konania:  18. 04. 2020 ( sobota ) o 14.00 hod. v priestoroch kaštieľa v Chtelnici.
 
Ing. Ladislav Sabo
Predseda OPK Piešťany
Nachádzate sa tu: Home Pracovná porada