OZNAM: COVID-19 - Kontrolné streľby

SARS CoV 2 COVID 19 200Vážení členovia OPK, v  týchto dňoch Vám bola doručená pozvánka na kontrolné streľby z brokovej zbrane, ktoré sa mali konať na strelnici vo Veselom a termín ktorých bol  04. a 18. 10. 2020.
Vzhľadom na aktuálne dianie  a na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pre zabránenie šírenia Covid-19 a teda zákazu organizovania hromadných podujatí sa plánované streľby  

                                                      n e u s k u t o č n i a .

 O náhradnom termíne kontrolných strelieb Vás budeme informovať.
Taktiež pripájame informáciu o zrušení Sranda preteku, ktorý organizovala OkO SPZ a bol naplánovaný na 17. 10. 2020 na strelnici MLYN Jaslovské Bohunice.

SRANDA PRETEK 2020

srandaAj tento rok na jeseň Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch organizuje na ukončenie streleckej činnosti tradičný
                                                SRANDA PRETEK, 
na ktorý týmto pozývame strelcov nielen z našich radov, ale aj zo širokého okolia.
 
Peter ZEMKO
Predseda streleckej komisie
Piešťany
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZÍCIE SRANDA PRETEK.docx)PROPOZÍCIE SRANDA PRETEK.docx[Propozície]34 kB

OZNAM - Dovolenka

Kancelária OPK Piešťany so sídlom Hollého 23 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky:
                                    od 03.08.2020 (PO)- do 06.08.2020 (ŠT)
                                         07.08.2020 (PI)- nestránkový deň

Oznámenie o zahájení 26. kurzu uchádzačov o prvý poľovnícky lístok  

plOPK Piešťany so sídlom Hollého 23 oznamuje prihláseným uchádzačom- kandidátom, že 26. kurz o prvý poľovnícky lístok 
                            
                                               bude zahájený dňa 09.08.2020 ( nedeľa ).
 
Zahájenie bude spojené aj so začatím teoretickej prípravy, t.j. prvou prednáškou. Pozvánka s prílohami Vám bola odoslaná poštou.
 
Tešíme sa z Vášho záujmu aj na stretnutie s Vami!
 
*Novým záujemcom o kurz uchádzačov o prvý poľovnícky lístok oznamujeme, že ďalší, v poradí už 27. kurz plánujeme zahájiť ešte do konca kalendárneho roka 2020.
Informácie o prihláškach a ďalšom kurze Vám poskytneme na t.č. 0910 180 999. 

JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

stavacKynologická komisia OPK v Piešťanoch v spolupráci s PZ Pečeňady usporadúva
 
                                           dňa 08.08.2020
                              JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZICIEJSS.docx)PROPOZICIEJSS.docx[propozície]13 kB

23. Ročník ceny OkO SPZ PIEŠŤANY v discuplíne OS-80

strelecPretek sa uskutoční 11. júla 2020 na strelnici MLYN v  Jaslovských Bohuniciach.
 
Týmto pozývame strelcov na uvedené preteky. Bližšie informácie Vám poskytneme na t.č. kancelárie 0910 180 999, príp. na t.č riaditeľa pretekov 0911 345 582, alebo si ich prečítate v pripojenej prílohe - PROPOZÍCIE.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZÍCIE ZEMKO- CENA OKOSPZ 2020.docx)PROPOZÍCIE ZEMKO- CENA OKOSPZ 2020.docx[Propozície]36 kB

OZNAM - SLÁVNOSTNÉ ZASADANIE RADY OPK

logo SPK farAko každý rok v júni, tak aj tento rok Predstavenstvo OPK Piešťany pri príležitosti MESIACA POĽOVNÍCTVA pozýva štatutárov PZ/PS/PVOD, ale aj spoločností bez poľovných revírov, no najmä členov, ktorým budú pri tejto príležitosti odovzdané vyznamenania za zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku na 
 
 S L Á V N O S T N É     Z A S A D A N I E     R A D Y   O P K.
 
 Zasadanie sa uskutoční 30.06.2020 ( utorok ) o 18.00 hod.
 v priestoroch poľovníckej chate v Chtelnici. 
 
 
Zároveň Predstavenstvo OPK Piešťany pozýva na
 
P R A C O V N Ú   P O R A D U.
 
Na pracovnej porade budú štatutári oboznámení s hospodárskymi výsledkami organizácií za rok 2019. 
 
Pozvánky s programom, ktoré sú prílohami tohto oznamu, pozvaní hostia obdržia poštou, zároveň ich prosíme o potvrdenie účasti na t.č. 0910 180 999 do 24.06.2020 ( streda ).
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka.png)Pozvánka.png[Pozvánka]2236 kB
Stiahnúť tento súbor (Program.png)Program.png[Program]1947 kB
Stiahnúť tento súbor (GPS.docx)GPS.docx[Poľovnícka chata Dubník v Chtelnici]11 kB

CHPT 2019/2020

194,03 b., úhyn, Zvernica Baraní Dvor, 6r., Zlato s

Vážení priatelia poľovníci,  z dôvodu zrušenia tohtoročnej CHPT, ktorá sa mala konať v dňoch 18.-19. apríla 2020 v priestoroch kaštieľa v Chtelnici,OPK a OkO SPZ Piešťany predkladá užívateľom poľovných revírov
                                                
T A B U Ľ K Y
TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE  2019/2020
F O T O D O K U M E N T Á C I U
( elektronicky ).
 
Tabuľky odzrkadľujú výsledky Vašich poľovníckych úspechov, ktorými ste sa pričinili za poslednú ukončenú sezónu. Veríme, že ďalšia, už začatá sezóna Vám prinesie obdobné úspechy, ktoré by boli odmenou  za ostatné pracovné úsilie, ktoré vynakladáte počas roka za rozvoj poľovníctva vo Vašich poľovných revíroch a ktoré si želáme uvidieť osobne na ďalšej CHPT.
S pozdravom LOVU ZDAR !                                                        
Martin Svetlák
Predseda Poľovníckej komisie
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Katalog ulovenej zvery 2019-2020.xlsx)Katalog ulovenej zvery 2019-2020.xlsx[Katalóg]45 kB
Stiahnúť tento súbor (Medaile 20192020.xlsx)Medaile 20192020.xlsx[Medaile]8 kB

Čítať ďalej...

OZNAM - POZVÁNKA NA MIMORIADNY SNEM OKO SPZ

spzPredsedníctvo OkO SPZ v Piešťanoch v súlade so stanovami zvoláva 
 
MIMORIADNY SNEM OKO SPZ 
 
za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ.
 
* Pozvánka s programom zasadania SNEMU je v prílohe. 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (SPZ- POZVÁNKA MS.docx)SPZ- POZVÁNKA MS.docx[pozvánka]34 kB

Čítať ďalej...

LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

SHS stavac

OPK Piešťany v spolupráci s PS Hájik- Kriváň Chtelnica, Nižná, Dolný Lopašov usporadúva 
 
 LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV 
 
 na poľovníckej chate v Dolnom Lopašove
 dňa 11. 07. 2020.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (LSS.docx)LSS.docx[formát .docx]14 kB

Čítať ďalej...

POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ

vykrOZNAM: POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ
 
S prijatím opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 Predsedníctvo OPK Piešťany
POSÚVA termín mimoriadneho snemu OkO SPZ , ktorý sa mal konať dnes, t.j. 12.03.2020 o 18.00 hod. v poľovníckom dome v Pečeňadoch za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ na nový termín:
 
                   26.03.2020 o 19.00 hod v poľovníckom dome v Pečeňadoch.

Oznámenie o zahájení kurzu uchádzačov o prvý poľovnícky lístok

OPK Piešťany so sídlom na Hollého 23 oznamuje záujemcom- uchádzačom o prvý poľovnícky lístok, že nový, v poradí už 26. kurz plánujeme zahájiť  
 
 v mesiaci máj 2020.
 
Do tohto času máte možnosť podať prihlášku v kancelárii nášho sídla, kde záujemcom, ktorých už evidujeme, ale aj novým poskytneme bližšie informácie ( príp. na t.č. kancelárie:  0910 180 999 ).  

Pracovná porada

Pri príležitosti chovateľskej prehliadky trofejí a fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov
Predstavenstvo OPK Piešťany so sídlom Hollého 23
zvoláva v zmysle Stanov SPK pracovnú poradu
štatutárnych zástupcov užívateľov poľovných revírov, zástupcov nezaradených členov, ktorí boli zvolení na mimoriadnu výročnú konferenciu- 2019 a štatutárnych zástupcov poľovníckych organizácií bez revírov. 
Miesto a čas konania:  18. 04. 2020 ( sobota ) o 14.00 hod. v priestoroch kaštieľa v Chtelnici.
 
Ing. Ladislav Sabo
Predseda OPK Piešťany

CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE 2019/2020

trofejeObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Piešťany oznamuje, že v dňoch
 
18. apríla 2020 ( sobota ) v čase od 09.00 hod. do 18.00 hod.  a  
19. apríla 2020 ( nedeľa ) v čase od 09.00 hod do 14.00 hod. 
 
                  sa bude konať v priestoroch kaštieľa obce Chtelnica ( Družstevná ulica )
 
CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE 2019/2020.

Čítať ďalej...

Mimoriadny snem OKO SPZ Piešťany

spzPredsedníctvo OKO SPZ v súlade so stanovami Vás pozýva na mimoriadny snem OKO SPZ Piešťany, ktorý  sa uskutoční dňa 12.3.2020 o 18:00 hod. v poľovníckom dome Pečeňady, za účelom doplnkových volieb do orgánov OKO SPZ Piešťany. 

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Interné informácie OKO SPZ
3. Voľba do orgánov OKO SPZ 
4. Ukončenie

POĎAKOVANIE ÚČASTNÍKOM PLESU

plesPN
Ďakujeme skalným, ale aj všetkým novým účastníkom 23. Reprezentačného poľovníckeho plesu, ktorí svojou elegantnou a veselou spoločnosťou spríjemnili tento slávnostný večer a zároveň svojou účasťou tak podporili poľovnícku osvetu.
Vaša spokojnosť nás potešila a veríme, že sa spolu stretneme o rok.
                                                                                       OPK PIEŠŤANY

Pozvánka - zasadnutie členov

Dobrý deň, prosím o zverejnenie nasledovného oznamu na našej webovej stránke: 

Oko SPZ Piešťany  pozýva na zasadnutie  členov, ktorí majú trvalý pobyt v pôsobnosti Oko SPZ Piešťany Piešťany a ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami PZ – nezaradení členovia. Zasadnutie sa uskutoční dňa 09.01.2019 o 18:00 hod. v priestoroch poľovníckeho domu v Pečeňadoch.

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Informácie o príprave doplňujúcich volieb
3. Diskusia
4. Voľba delegátov na doplňujúce voľby
5. Ukončenie

23. Reprezentačný poľovnícky ples 2020

plesPNOkO SPZ Piešťany a OPK Piešťany poriada Poľovnícky ples 2020
Hotel Magnólia
31.január 2020 o 18,30 hod.
Skupina MAXIM
Bohatá poľovnícka tombola
Predaj vstupeniek: 0910 180 999- kancelária 

Oznam - Stahovanie, Dovolenka

OZNAM: Dňom 05.12.2019 kancelária OPK začína so sťahovaním do nových priestorov, preto nás prosím pred návštevou telefonicky kontaktujte.
 
OZNAM: Kancelária OPK Piešťany bude zatvorená v dňoch 20.12.2019- 06.01.2020.

Zmena adresy a to od 01.01.2020.

OPK Piešťany oznamuje zmenu adresy a to od 01.01.2020. 
 
Nové sídlo bude na Hollého ulici č. 23, 921 01 v Piešťanoch, preto prosíme, aby ste týmto dňom všetky poštové zásielky odosielali na túto adresu.
 
Ďakujeme

Strelecké preteky OS-80 a B-100

v prilohe propozície

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície B-100.pdf)Propozície B-100.pdf[B100 propozície]296 kB
Stiahnúť tento súbor (Propozície OS-80.pdf)Propozície OS-80.pdf[OS 80 propozície]285 kB

Pozvánka

Predseda OPK Piešťany v súlade s § 18 odstavec 2 stanov SPK Vás pozýva na zasadnutie všetkých členov SPK, ktorí majú trvalý pobyt v pôsobnosti OPK Piešťany a ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru – nezaradení členovia Zasadnutie sa uskutoční dňa 15.08.2019 o 17:00 hod. v konferenčnej miestnosti - suterén polyfunkčného objektu Floreát Ideapark Krajinská 32, Piešťany.

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Informácie o príprave výročnej konferencie OPK Piešťany
3. Diskusia
4. Voľba delegátov na výročnú konferenciu
5. Ukončenie

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pozvánka.pdf)pozvánka.pdf[pozvánka]1233 kB

OZNAM

Hechtová Adriana- čerpanie dovolenky od 22. 07. 2019- 01. 08. 2019

Slávnostné zasadnutie rady OPK

2019 06 19 16 53 07DSC00028

Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody.
Aj Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 19.6.2019 o 17 hod. zorganizovala slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany, ktoré sa konalo v priestoroch reštaurácie „FURMAN“. Zúčastnených privítal predseda OPK  Ing. Milan Sivák a po slávnostnom príhovore  Ivana Cisára, predniesol vedúci kancelárie p. Andrej Baďura správu o činnosti a finančné vyhodnotenie za uplynulé obdobie. Boli prednesené revízne správy za OPK a SPZ, ktoré vyvolali búrlivú diskusiu. 

Po diskusii nasledovalo odovzdanie vyznamenaní členom za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. Jeden člen p. Róbert Štefanka st. si prevzal najvyššie vyznamenanie „Zlatý kamzík“. Zasadnutie bolo ukončené spoločnou večerou.

Piešťany 19.6.2019
Ivan  Cisár

Čítať ďalej...

Výcvikový deň pod Tematínskym hradom

Untitled 1Tematín alebo Tematínsky hrad je dnes zrúcanina hradu na západnom Slovensku v pohorí Považský Inovec. V jeho okolí sa nachádza chránené územie Tematínske vrchy

Hrad bol vybudovaný v juhozápadnej časti Považského Inovca na vápencovo-dolomitovom podloží temena bočnej rázsochy vybiehajúcej západne od Bezovca medzi Lúčanskou a Hrádockou dolinou. S nadmorskou výškou 564 metrov patrí medzi vyššie položené hrady a je výraznou dominantou Stredného Považia. Patrí do katastra obce Lúka.

Čítať ďalej...

Kontrolné streľby z brokovej zbrane

2019 06 01 08 42 2320190601 084223Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 1.6.2019 usporiadala na  strelnici vo Veselom kontrolné streľby členov OPK. Každý držiteľ zbraní a streliva na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu. Strelieb sa zúčastnili poľovníci : PZ Dubovany, Drahovce, Krakovany, Trebatice, Ratnovce – Sokolovce, OPA Bratislava. 

Veselé 1.6.2019     
Ivan Cisár

Čítať ďalej...

Okresné majstrovstvá OPK 2019 v disciplíne B-50 a OS-40

2019 05 01 11 18 49DSC00172Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 1.5.2019 usporiadala na  strelnici v Jaslovských Bohuniciach okresné majstrovstvá v disciplíne trap aj oblúk.

V disciplíne trap zvíťazil Branislav Bohunický, druhé miesto obsadil Ing. Peter Hurtík a tretie miesto Ján Pista. 

V disciplíne OS 40 zvíťazil Peter Zemko, druhé miesto obsadil Branislav Bohunický a tretie Milan Bohunický. 

Hlavným rozhodcom bol Ing. Jozef Fedora. 

Preteky sa uskutočnili za pekného počasia, bohatého občerstvenia, ktoré ešte zvýraznilo výbornú atmosféru medzi súťažiacimi.    

Čítať ďalej...

Strelecká príprava na strelnici v Jaslovských Bohuniciach

DSC00078

Obvodná poľovnícka komora Piešťany dňa 28.4.2019 usporiadala streleckú prípravu na strelnici v Jaslovských Bohuniciach pre kandidátov kurzu o prvý poľovný lístok. Táto príprava spočíva v absolvovaní streleckého výcviku s poľovníckymi zbraňami. Z teoretickej a praktickej skúšky zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch.

J. Bohunice 28.4.2019
Ivan Cisár

Čítať ďalej...

OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ SPK - Okresné majstrovstvá SPK Piešťany

V DISCIPLÍNE BATÉRIA B-50 A OBLÚKOVÉ STRELIŠTE OS-40
1.mája 2019 na strelnici Jaslovské Bohunice

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ: Ivan Cisár
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Fedora
Technická služba: Roman Lančarič
Ekonóm: Jozef Svátek

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície Okresné majstrovstvá PN.doc)Propozície Okresné majstrovstvá PN.doc[propozície]205 kB

Čítať ďalej...

CHPT zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2018/2019

DSC00118

Obvodná poľovnícka komora Piešťany v dňoch 30.-31. marca 2019 usporiadala v priestoroch kaštieľa v Moravanoch nad Váhom chovateľskú prehliadku trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2018/2019.
Okres Piešťany patrí medzi menšie okresy na Slovensku a k tomu zodpovedá aj nasledovné množstvo ulovenej raticovej zveri: jeleňov 60 ks, srncov 148 ks, muflónov 48 ks pritom až 16 ks dosiahlo medailu, danielov 26 ks, diviakov 5 ks. Nakoľko chovateľská prehliadka sa konala v priestoroch kaštieľa kde sa vykonáva rekonštrukcia preto aj podmienky neboli ideálne. Aj napriek tomu ju navštívilo veľa domácich poľovníkov s rodinnými príslušníkmi.

 

Čítať ďalej...

Kontrolné streľby z guľovej zbrane

Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 9.-10.3.2019 a 17.3.2019 usporiadala na krytej strelnici „Laila“ v Sokolovciach kontrolné streľby z guľovej zbrane pre členov OPK. Každý držiteľ zbraní je povinný absolvovať kontrolnú streľbu raz za 5 rokov.

Čítať ďalej...

Strelecké preteky disciplína M 800.

L1050773Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch dňa 23.2.2018 usporiadala v krytej strelnici „Laila“ v Sokolovciach pri Piešťanoch už 12. ročník streleckých pretekov v disciplíne M-800. Riaditeľ pretekov p. Peter Tekula pretekárov privítal v mene Okresnej organizácie SPZ Piešťany.

Po tréningu sa pristúpilo k vylosovaniu poradia a za asistencie rozhodcov Ing. Jozefa Fedoru a Mgr. Milana Zelenaya začali preteky. Poradie streľby bolo sediaca líška, stojaci srnec, stojaci kamzík, stojaci diviak na každý terč 2 x 10 výstrelov, vzdialenosť 50 m v časovom limite 6 min.

Pretekári dosiahli vynikajúce výsledky : 1. Jozef Kopál 794 bodov

2. Jaroslav Pauko 793 bodov 

3. Štefan Flux 793 bodov

4. Zdeno Fronc 793 bodov

5. Štefan Bugyi 793 bodov

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výsledková listina.docx)Výsledková listina.docx[výsledková listina]125 kB

Čítať ďalej...

Smútočné oznámenie - Peter Tekula

 tekulapeter

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 07. marca 2019 vo veku 53 rokov nás náhle opustil dlhoročný tajomník OkO SPZ a vedúci kancelárie Piešťany

 
                                                         Peter TEKULA
 
 
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 12. marca 2019 o 14.30 hod. v Piešťanoch na cintoríne na Bratislavskej ceste.
 
  
                                                           R.I.P.
                                                                                    
Kolektív OPK, OkO SPZ

22. ročník poľovníckeho reprezentačného plesu

52608676 2191116454538826 8944146390351609856 n[1]Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Piešťanoch dňa 22.2.2019 usporiadala v priestoroch hotela Magnólia 22. ročník poľovníckeho reprezentačného plesu.

Prítomných hostí privítal príhovorom vedúci kancelárie OkO SPZ Piešťany p. Peter Tekula, v mene okresnej organizácie poďakoval sponzorom za ceny do tomboly a poprial prítomným príjemnú zábavu. Do tanca a na počúvanie hudobná skupina CLUB 84. 

Čítať ďalej...

22. Reprezentačný poľovnícky ples

plesPNsm

Výcvikový deň na ,,Benadikovej chate“ pod hradom Tematín 25.5.2019

Untitled 1Okresná organizácia SPZ Piešťany a SPZ Trenčín , za spoluúčasti PS Lúka nad Váhom  pripravuje výcvikový deň v krásnom prostredí pod hradom Tematín na ,,Benadikovej chate“.

Zraz účastníkov 25.5.2019 o 9,00hod.

V rámci výcvikového dňa Rajmund Rapaič a  Ing.Peter Grellneth st. prehovoría k účastníkom a budú odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti.

Prácu psov ako i vodičov bude posudzovať a hodnotíť Branislav Porubčanský. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výcvikový deň 2019.docx)Výcvikový deň 2019.docx[formát .docx]107 kB

Čítať ďalej...

Strelecké podujatia v roku 2019

DSC04875 sm23.2.2019 – 12. ročník disciplína M 800 – strelnica Laila Sokolovce
1.5.2019 - Okresné majstrovstvá v disciplíne TRAP 50 - strelnica Jaslovské Bohunice
1.5.2019 - Okresné majstrovstvá v disciplíne OS 40 - strelnica Jaslovské Bohunice
8.5.2019 - Okresné majstrovstvá v disciplíne malokalibrovka – strelnica Trnava
1.6.2019 – Verejné strelecké preteky PZ Dolinka Veselé – strelnica Veselé
29.8.2019 – 22. ročník Ceny OkO SPZ v disciplíne OS 80 - strelnica Jaslovské Bohunice
31.8.2019 – 21. ročník Ceny OkO SPZ v disciplíne TRAP 100 - strelnica Jaslovské Bohunice
5.10.2019 – Sranda preteky – ukončenie streleckej sezóny 2019 - strelnica Jasl. Bohunice

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Strelecké podujatia v r. 2019.docx)Strelecké podujatia v r. 2019.docx[formát docx]14 kB

Čítať ďalej...

Strelecká príprava 2018

2018 11 29 19 26 35Obvodná poľovnícka komora Piešťany dňa 29.11.2018 usporiadala streleckú prípravu na krytej strelnici v Sokolovciach pre kandidátov kurzu o prvý poľovný lístok. Táto príprava spočíva v absolvovaní streleckého výcviku s poľovníckymi zbraňami. Ďalej z teoretickej a praktickej skúšky zásad bezpečného zaobchádzania s guľovými zbraňami pri výkone práva poľovníctva.

Čítať ďalej...

Sranda preteky - ukončenie streleckej sezóny 2018

DSC09874Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch dňa 6.10.2018 za slnečného počasia ale silného vetra usporiadala na strelnici v Jaslovských Bohuniciach ukončenie streleckej sezóny tzv. Sranda preteky. Ranné slniečko v krásnom areály strelnice
urobilo všetkým účastníkom dobrú náladu.
V mene Okresnej organizácie SPZ Piešťany Ing. Peter Hurtík privítal pretekárov a zaželal príjemnú sobotňajšiu zábavu.

Čítať ďalej...

Praktický výcvik kandidátov o prvý poľovnícky lístok

Dňa 22.9.2018 na strelnici v Jaslovských Bohuniciach, Obvodná poľovnícka komora Piešťany usporiadala streleckú prípravu uchádzačov o prvý poľovnícky lístok.
Uchádzači absolvovali praktický výcvik s poľovníckymi zbraňami a preskúšanie zo strelectva a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

Ivan Cisár

Jaslovské Bohunice
22.9.2018

Čítať ďalej...

20. ročník streleckých pretekov v disciplíne TRAP – 100

DSC09750Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch dňa 1.9.2018 usporiadala na strelnici v Jaslovských Bohuniciach 20. ročník streleckých pretekov v disciplíne TRAP – 100.
V mene Okresnej organizácie SPZ Piešťany pretekárov privítal Peter Tekula a zaželal im veľa streleckého šťastia. Po vylosovaní poradia a za asistencie rozhodcov Ing. Jozefa Fedoru a Ivana Cisára začali preteky. Ranné slniečko po chvíli vystriedali dažďové prehánky, ktoré v rôznej intenzite sprevádzali celé preteky.

Víťazom sa stal Pavel Kováč na druhom mieste skončil Martin Jurčík a na treťom Ján Kováčik.

Čítať ďalej...

21. ročník streleckých pretekov v disciplíne OS-80 J. Bohunice 2018

20180825 093549Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch dňa 25.8.2018 za sychravého počasia usporiadala na strelnici v Jaslovských Bohuniciach 21. ročník streleckých pretekov v disciplíne OS-80.
Riaditeľ pretekov p. Peter Tekula privítal v mene Okresnej organizácie SPZ Piešťany pretekárov a zaželal všetkým strelecké šťastie.
Po vylosovaní poradia a za asistencie rozhodcu Ing. Jozefa Fedoru začali preteky, v ktorých zvíťazil Anton Molnár, na druhom mieste skončil Igor Solnica a na treťom mieste skončil Miloš Bílik.

Čítať ďalej...

Slávnostné zasadnutie rady OPK Pieštany

DSC09594

Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody.

Aj Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 4.7.2018 zorganizovala slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany, ktoré sa konalo v priestoroch reštaurácie „FURMAN“. Zúčastnených privítal predseda OPK Ing. Milan Sivák a po slávnostnom príhovore Ivana Cisára, predniesol vedúci kancelárie p. Peter Tekula správu o činnosti a finančné vyhodnotenie za uplynulé obdobie.

Po príhovoroch bolo odovzdanie vyznamenaní členom za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. Dvaja členovia Ing. Jozef Sedlačko a Ing. Ľubomír Matečný si prevzali najvyššie vyznamenanie „Zlatý kamzík“.

Slávnostné zasadnutie rady bolo ukončené večerou a spoločným posedením.

Piešťany 4.7.2018 Ivan Cisár

Čítať ďalej...

FARBIARSKE SKÚŠKY malých plemien v Piešťanoch

DSC09397smDňa 23. júna 2018 organizovala Obvodná poľovnícka komora Piešťany, farbiarske skúšky malých plemien v poľovnom revíri PS „STRIEBORNICA“ Moravany nad Váhom.

Na farbiarske skúšky ústredie SPK delegovalo ako hlavného rozhodcu Milana Rýgera a ako rozhodcu Ivana Kusendu, ktorí posudzovali spolu 8 zúčastnených psov.

Skúšky otvoril a všetkých prítomných privítal Peter Tekula a Ing.Jozef Sedlačko, ktorý následne odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi.

Čítať ďalej...

Okresné majstrovstvá v disciplíne trap aj oblúk

DSC09449Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch už tradične dňa 1.5.2018 usporiadala na strelnici v Jaslovských Bohuniciach okresné majstrovstvá v disciplíne trap aj oblúk.

Počet zúčastnených strelcov sa každý rok zvyšuje.

V disciplíne trap zvíťazil Milan Bohunický, druhé miesto obsadil Ing. Jozef Ďuračka a tretie miesto Ivan Cisár.

V disciplíne OS 40 boli dve kategórie a to poľovníci, kde zvíťazil Daniel Plačko, druhé miesto obsadil Mojmír Holec a tretie Daniel Prekop.

V kategórii športový strelec zvíťazil Peter Zemko, na druhom mieste skončil Peter Tekula a tretí Pavol Bučko. Hlavným rozhodcom bol Ing. Jozef Fedora.

Čítať ďalej...

Chovateľská prehliadka trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2017/2018

DSC09350Obvodná poľovnícka komora Piešťany v dňoch 14.-15. apríla 2018 usporiadala v priestoroch hotela Piešťany chovateľskú prehliadku trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2017/2018.

V okres Piešťany sme ulovili nasledovné množstvo raticovej zveri: jeleňov 66 ks, srncov 143 ks, muflónov 47 ks, danielov 28 ks, diviakov 9 ks. Napriek tomu, že chovateľská prehliadka sa konala v menších priestoroch hotela, aj tak ju navštívilo veľa poľovníkov s rodinnými príslušníkmi.

Čítať ďalej...

Chovateľská prehliadka trofejí

Vystava trofeji 2018s2

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Vystava_trofeji_2018s.jpg)Vystava_trofeji_2018s.jpg[Plagát]62 kB

Okresné majstrovstvá SPK 2018 v disciplíne TRAP50 a OS40

Dňa 1.5.2018 na strelnici v Jaslovských Bohuniciach, sa budú konať Okresné majstrovstvá SPK 2018 v disciplíne TRAP 50  a OS 40.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Strelecké preteky TRAP.jpg)Strelecké preteky TRAP.jpg[Obal]763 kB
Stiahnúť tento súbor (Strelecke preteky TRAP 001.jpg)Strelecke preteky TRAP 001.jpg[Program]707 kB

Čítať ďalej...

OZNÁMENIE - pre hospodárov

OZNÁMENIE!

Pre všetkých hospodárov poľovných združení v okrese Piešťany. Dňa 19.5.2018 o 8,00hod. vo Veselom sa uskutoční evidencia poľovne upotrebiteľných psov na sezónu 2018/2019.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Zvod psov 2018.jpg)Zvod psov 2018.jpg[Zvod psov 2018]811 kB

Čítať ďalej...

Strelecké preteky v disciplíne M-800

Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch dňa 3.3.2018 usporiadala vkrytej strelnici „Laila“ v Sokolovciach pri Piešťanoch strelecké preteky v disciplíne M-800. Riaditeľ pretekov p. Peter Tekula pretekárov privítal v mene Okresnej organizácie SPZ Piešťany.

Po tréningu sa pristúpilo k vylosovaniu poradia a za asistencie rozhodcov Ing. Jozefa Fedoru a Ivana Cisára začali preteky. Poradie streľby bolo sediaca líška, stojaci srnec, stojaci kamzík, stojaci diviak na každý terč 2 x 10 výstrelov, vzdialenosť 50 m v časovom limite 6 min.

Čítať ďalej...

Nachádzate sa tu: Home