AMO - Metodické usmernenie pre užívateľov poľovných revírov

amoplagat

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Metodické usmernenie AMO_v2.pdf)Metodické usmernenie AMO_v2.pdf[metodické usmernenie - pdf]1473 kB

OZNAM

strelec

Oznam - strelecký pretek zo dňa 31.07.2021 sa ruší.

Kurzy - aktuálne informácie

25. kurz- zahájený 09.11.2019:

Kandidáti- uchádzači o prvý poľovný lístok tohto kurzu majú ukončenú prípravu na skúšky. Teoretickú prípravu ukončili 22.12.2019 poslednou prednáškou v hoteli Granit, streleckú prípravu ukončili 27.06.2020 praktickou skúškou zo strelectva na strelnici v Kočovciach a t.č.dokončili praktickú prípravu v poľovných revíroch. Kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky Metodického pokynu SPK pre organizátorov skúšok, sa môžu zúčastniť skúšky z poľovníctva, ktoré OPK Piešťany organizuje v termíne:
25. júna 2021 ( piatok ) o 08.00 hod v priestoroch SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach.
 

26. kurz- zahájený 09.08.2020:

Kandidáti- uchádzači o prvý poľovný lístok tohto kurzu absolvovali teoretickú prípravu v priestoroch sídla našej OPK, ktorá bola ukončená 13.09.2020. Pre priaznivejšie covid- opatrenia majú kandidáti praktickú prípravu a skúšku zo strelectva stanovenú v termínoch:
27.júna 2021 ( štvrtok ), 18. júla 2021 ( nedeľa ) a skúška 01. augusta 2021 ( nedeľa ) na strelnici vo Veselom so začiatkom o 08.30 hod.- 10.00 hod. 
( posledný termín- zmena vyhradená )

27.kurz- zahájený 17.04.2021:

Tento kurz OPK Piešťany zahájila online formou ( dištančnou ). Posledná online prednáška bola 23.05.2021, avšak prostredníctvom mailu budú kandidáti informovaní o možnosti osobného stretnutia s prednášateľmi, na ktorom bude záujemcom vytvorený priestor na diskusiu. Pre priaznivejšie covid- opatrenia majú kandidáti praktickú prípravu a skúšku zo strelectva stanovenú v termínoch:
27.júna 2021 ( štvrtok ), 18. júla 2021 ( nedeľa ) a skúška 01. augusta 2021 ( nedeľa ) na strelnici vo Veselom so začiatkom o 08.30 hod.- 10.00 hod. 
( posledný termín- zmena vyhradená )

28. kurz- predpokladaný termín zahájenia jeseň 2021

Záujemci o absolvovanie nového kurzu uchádzačov o prvý poľovný lístok majú možnosť podania 
PRIHLÁŠKY v sídle kancelárie OPK na Hollého ulici 23 v Piešťanoch. Pre bližšie informácie sa môžte kontaktovať na t.č. 0910 180 999.
 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Prihlaška na kurz.docx)Prihlaška na kurz.docx[Prihláška na kurz]14 kB
Stiahnúť tento súbor (manuál pre kandidátov.pdf)manuál pre kandidátov.pdf[Manuál pre kandidátov]6606 kB

OZNAM

Predstavenstvo OkO SPZ a OPK v Piešťanoch oznamuje štatutárom PZ/PS/PVOD ako aj štatutárom spoločností bez poľovných revírov, že opäť v júni- mesiaci poľovníctva bude

                              S L Á V N O S T N É   Z A S A D A N I E   R A D Y 
                                                    OkO SPZ a OPK
                                                              a
                                         P R A C O V N Á   P O R A D A.
 
Zasadanie a porada sa uskutoční 17. júna 2021 v poľovníckej chate vo Veselom. 
 
Pri tejto slávnostnej príležitosti budú členom odovzdané vyznamenania udelené ústredím SPZ za zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku. Zároveň budú pozvaní štatutári oboznámení s hospodárskymi výsledkami oboch organizácií za rok 2020.
 
Pozvánku s programom prikladáme v prílohách, zároveň pozvaných hostí prosíme o potvrdenie účasti na t.č. 0910 180 999.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
 

CHPT - OPK PN

210b, MUDr. Juraj Galovič, Zvernica Baraní Dvor, 4 r., zlatá medaila.jpg115,16b, Ing. Jozef Ďuračka, PS Karpátia Trnava, 5 r., strieborná medaila.JPG173,29b, Slavomír Blaško, PS Karpátia Trnava, 7 r., strieborná medaila.JPG23,35b, Ing. Milan Strečanský, PZ Dúbrava, 6 r., zlatá medaila.JPG156,84b, úhyn, PZ Dúbrava, 5 r..JPG120,83b, Jozef Potrok, PZ Dolinka Veselé, 3 r., strieborná medaila.JPG

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (zoznam medailí.xlsx)zoznam medailí.xlsx[Zoznam medailí]10 kB
Stiahnúť tento súbor (katalóg trofejí 2020-2021.xlsx)katalóg trofejí 2020-2021.xlsx[Katalóg trofejí 2020/21]29 kB

Čítať ďalej...

PLÁN STRELECKEJ ČINNOSTI NA ROK 2021

 
08.05.2021-Majstrovstvá OPK Piešťany B50 a OS80 Jaslovské Bohunice
08.05.2021-Majstrovstvá OPK Piešťany M400 Trnava
( * z dôvodu aktuálnych opatrení sa Majstrovstvá OPK nekonajú )
 
26.06.2021-24. Ročník OkO SPZ Piešťany v disciplíne OS80 Jaslovské Bohunice 
31.07.2021-Verejná strelecká súťaž trojboj: batéria, OS a zajac Jaslovské Bohunice 
16.10.2021- Sranda závod Jaslovské Bohunice
 
- Povinné streľby kandidáti-(termín doplníme priebežne) 
- Kontrolné streľby OPK Piešťany Veselé-(termín doplníme priebežne)
 

Poďakovanie poľovníckym združeniam, spoločnostiam

podakovaniepn2020

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Poďakovanie 2020.docx)Poďakovanie 2020.docx[Poďakovanie]11 kB

Čítať ďalej...

Oznam - Dovolenka

Oznamujeme, že kancelária OPK čerpá dovolenku do 10.1. 2021

LSS Dolný Lopašov

received 207030777259937 s

LSS Dolný Lopašov

Čítať ďalej...

OZNAM: COVID-19 - Kontrolné streľby

SARS CoV 2 COVID 19 200Vážení členovia OPK, v  týchto dňoch Vám bola doručená pozvánka na kontrolné streľby z brokovej zbrane, ktoré sa mali konať na strelnici vo Veselom a termín ktorých bol  04. a 18. 10. 2020.
Vzhľadom na aktuálne dianie  a na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pre zabránenie šírenia Covid-19 a teda zákazu organizovania hromadných podujatí sa plánované streľby  

                                                      n e u s k u t o č n i a .

 O náhradnom termíne kontrolných strelieb Vás budeme informovať.
Taktiež pripájame informáciu o zrušení Sranda preteku, ktorý organizovala OkO SPZ a bol naplánovaný na 17. 10. 2020 na strelnici MLYN Jaslovské Bohunice.

SRANDA PRETEK 2020

srandaAj tento rok na jeseň Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch organizuje na ukončenie streleckej činnosti tradičný
                                                SRANDA PRETEK, 
na ktorý týmto pozývame strelcov nielen z našich radov, ale aj zo širokého okolia.
 
Peter ZEMKO
Predseda streleckej komisie
Piešťany
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZÍCIE SRANDA PRETEK.docx)PROPOZÍCIE SRANDA PRETEK.docx[Propozície]34 kB

OZNAM - Dovolenka

Kancelária OPK Piešťany so sídlom Hollého 23 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky:
                                    od 03.08.2020 (PO)- do 06.08.2020 (ŠT)
                                         07.08.2020 (PI)- nestránkový deň

Oznámenie o zahájení 26. kurzu uchádzačov o prvý poľovnícky lístok  

plOPK Piešťany so sídlom Hollého 23 oznamuje prihláseným uchádzačom- kandidátom, že 26. kurz o prvý poľovnícky lístok 
                            
                                               bude zahájený dňa 09.08.2020 ( nedeľa ).
 
Zahájenie bude spojené aj so začatím teoretickej prípravy, t.j. prvou prednáškou. Pozvánka s prílohami Vám bola odoslaná poštou.
 
Tešíme sa z Vášho záujmu aj na stretnutie s Vami!
 
*Novým záujemcom o kurz uchádzačov o prvý poľovnícky lístok oznamujeme, že ďalší, v poradí už 27. kurz plánujeme zahájiť ešte do konca kalendárneho roka 2020.
Informácie o prihláškach a ďalšom kurze Vám poskytneme na t.č. 0910 180 999. 

JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

stavacKynologická komisia OPK v Piešťanoch v spolupráci s PZ Pečeňady usporadúva
 
                                           dňa 08.08.2020
                              JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZICIEJSS.docx)PROPOZICIEJSS.docx[propozície]13 kB

23. Ročník ceny OkO SPZ PIEŠŤANY v discuplíne OS-80

strelecPretek sa uskutoční 11. júla 2020 na strelnici MLYN v  Jaslovských Bohuniciach.
 
Týmto pozývame strelcov na uvedené preteky. Bližšie informácie Vám poskytneme na t.č. kancelárie 0910 180 999, príp. na t.č riaditeľa pretekov 0911 345 582, alebo si ich prečítate v pripojenej prílohe - PROPOZÍCIE.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZÍCIE ZEMKO- CENA OKOSPZ 2020.docx)PROPOZÍCIE ZEMKO- CENA OKOSPZ 2020.docx[Propozície]36 kB

OZNAM - SLÁVNOSTNÉ ZASADANIE RADY OPK

logo SPK farAko každý rok v júni, tak aj tento rok Predstavenstvo OPK Piešťany pri príležitosti MESIACA POĽOVNÍCTVA pozýva štatutárov PZ/PS/PVOD, ale aj spoločností bez poľovných revírov, no najmä členov, ktorým budú pri tejto príležitosti odovzdané vyznamenania za zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku na 
 
 S L Á V N O S T N É     Z A S A D A N I E     R A D Y   O P K.
 
 Zasadanie sa uskutoční 30.06.2020 ( utorok ) o 18.00 hod.
 v priestoroch poľovníckej chate v Chtelnici. 
 
 
Zároveň Predstavenstvo OPK Piešťany pozýva na
 
P R A C O V N Ú   P O R A D U.
 
Na pracovnej porade budú štatutári oboznámení s hospodárskymi výsledkami organizácií za rok 2019. 
 
Pozvánky s programom, ktoré sú prílohami tohto oznamu, pozvaní hostia obdržia poštou, zároveň ich prosíme o potvrdenie účasti na t.č. 0910 180 999 do 24.06.2020 ( streda ).
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka.png)Pozvánka.png[Pozvánka]2236 kB
Stiahnúť tento súbor (Program.png)Program.png[Program]1947 kB
Stiahnúť tento súbor (GPS.docx)GPS.docx[Poľovnícka chata Dubník v Chtelnici]11 kB

CHPT 2019/2020

194,03 b., úhyn, Zvernica Baraní Dvor, 6r., Zlato s

Vážení priatelia poľovníci,  z dôvodu zrušenia tohtoročnej CHPT, ktorá sa mala konať v dňoch 18.-19. apríla 2020 v priestoroch kaštieľa v Chtelnici,OPK a OkO SPZ Piešťany predkladá užívateľom poľovných revírov
                                                
T A B U Ľ K Y
TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE  2019/2020
F O T O D O K U M E N T Á C I U
( elektronicky ).
 
Tabuľky odzrkadľujú výsledky Vašich poľovníckych úspechov, ktorými ste sa pričinili za poslednú ukončenú sezónu. Veríme, že ďalšia, už začatá sezóna Vám prinesie obdobné úspechy, ktoré by boli odmenou  za ostatné pracovné úsilie, ktoré vynakladáte počas roka za rozvoj poľovníctva vo Vašich poľovných revíroch a ktoré si želáme uvidieť osobne na ďalšej CHPT.
S pozdravom LOVU ZDAR !                                                        
Martin Svetlák
Predseda Poľovníckej komisie
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Katalog ulovenej zvery 2019-2020.xlsx)Katalog ulovenej zvery 2019-2020.xlsx[Katalóg]45 kB
Stiahnúť tento súbor (Medaile 20192020.xlsx)Medaile 20192020.xlsx[Medaile]8 kB

Čítať ďalej...

OZNAM - POZVÁNKA NA MIMORIADNY SNEM OKO SPZ

spzPredsedníctvo OkO SPZ v Piešťanoch v súlade so stanovami zvoláva 
 
MIMORIADNY SNEM OKO SPZ 
 
za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ.
 
* Pozvánka s programom zasadania SNEMU je v prílohe. 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (SPZ- POZVÁNKA MS.docx)SPZ- POZVÁNKA MS.docx[pozvánka]34 kB

Čítať ďalej...

LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

SHS stavac

OPK Piešťany v spolupráci s PS Hájik- Kriváň Chtelnica, Nižná, Dolný Lopašov usporadúva 
 
 LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV 
 
 na poľovníckej chate v Dolnom Lopašove
 dňa 11. 07. 2020.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (LSS.docx)LSS.docx[formát .docx]14 kB

Čítať ďalej...

POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ

vykrOZNAM: POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ
 
S prijatím opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 Predsedníctvo OPK Piešťany
POSÚVA termín mimoriadneho snemu OkO SPZ , ktorý sa mal konať dnes, t.j. 12.03.2020 o 18.00 hod. v poľovníckom dome v Pečeňadoch za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ na nový termín:
 
                   26.03.2020 o 19.00 hod v poľovníckom dome v Pečeňadoch.
Nachádzate sa tu: Home