CHPT A ZVOD PSOV - videoukážka z prehliadky

chptVážení priatelia!
Chovateľská prehliadka trofejí má dlhoročnú tradíciu, jej výstavná časť sa konala po dlhých dvoch rokoch. Prinášame Vám ukážky z výsledkov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2021/2022, ktoré sme verejnosti prezentovali na tohtoročnej CHPT.
 
V úvode prehliadky bol našou kynologickou komisiou zahájený aj zvod poľovne upotrebiteľných psov. Práve tie majú veľké zásluhy pri úspešnom love zveri, preto sú na nich majitelia patrične hrdí. Zatiaľ, čo prehliadku, ktorá sa konala v interiéri kaštieľa, sprevádzalo celodenné premietanie filmov s prírodnou tematikou, na bočnom nádvorí lákali návštevníkov špeciality z diviny. Pre rodiny s deťmi boli zaujímavosťou aj sokoliari. Lukmi, šípmi a 3D oblečením sa predviedli lukostrelci...
 

Čítať ďalej...

CHPT - poľovnícka sezóna 2021/22

chpt pn22CHPT - poľovnícka sezóna 2021/22 -  14.-15. máj 2022 Chtelnica - kaštiel

ZVOD Psov - 14.mája 2022 od 9 -11 hod

PROGRAM 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Chpt 2022 plagát (3) (1).docx)Chpt 2022 plagát (3) (1).docx[ ]1162 kB

Čítať ďalej...

MAJSTROVSTVÁ OPK PIEŠŤANY V DISCIPLÍNE B-50, OS-40

strelec47. mája 2022 na strelnici MLYN Jaslovské Bohunice

Organizačný výbor       
Riaditeľ:                      Peter Zemko
Hlavný rozhodca:       Peter Zemko
Technická služba:      Roman Lančarič 
Ekonóm:                    Andrej Baďura

 

Rozsah  preteku                           

Batéria B -50 – 2 x 25 terčov = 50terčov
OS 40 - 2 x 20 terčov = 40 terčov

Na okresných  majstrovstvách budú použité terče oranžovej farby.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície 2022.pdf)Propozície 2022.pdf[Propozície]235 kB

Čítať ďalej...

Je čas hniezdenia

PLAGAT

OkO SPZ Piešťany - pozvánka Snem OkO SPZ

POZVÁNKA  fyzickým osobám - členom OkO SPZ Piešťany s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OkO SPZ Piešťany, ktorí   

n i e    s ú    z a r a d e n í    

v žiadnom PZ/PS/PO pôsobiacej v OkO SPZ Piešťany

OkO SPZ v Piešťanoch pozýva na zasadanie  členov OkO SPZ Piešťany, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OkO SPZ Piešťany a ktorí    n i e    s ú   členmi žiadnom PZ/PS/PO pôsobiacej v OkO SPZ Piešťany ( nezaradení členovia ).

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OkO SPZ- pozvánka- nezaradení.docx)OkO SPZ- pozvánka- nezaradení.docx[Pozvánka ]36 kB

Čítať ďalej...

Novela zákona o zbraniach a strelive

Informácia pre poľovníkov/ majiteľov ZP: 
Stručný obsah novely zákona o zbraniach a strelive nájdete v prílohe.

Stručný obsah novely zákona o zbraniach a strelive

Vážení poľovníci, držitelia zbrojných preukazov,

Minulý týždeň schváliala Národná rada SR novelu zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra a celý proces trval už viac ako 6 rokov. Do tohto zákona sa premieta aj európska smernica. CIEĽOM je predovšetkým dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v EÚ a potrebou kontrolovať ju primeranými bezpečnostnými zárukami najmä za účelom zamedzenia zneužitia zbraní na trestnú činnosť.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stručný obsah novely zákona o zbraniach a~.docx)Stručný obsah novely zákona o zbraniach a~.docx[stručný bobsah novely]16 kB

Čítať ďalej...

Oznam - kurz kandidátov o prvý poľovný lístok

OPK Piešťany dňa 19.03.2022 zahajuje nový, v poradí 29. kurz kandidátov o prvý poľovný lístok.   Záujemcovia majú možnosť podania prihlášky najneskôr do 24.02.2022. Bližšie informácie Vám poskytne kancelária na t.č. 0910 180 999.
 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Nový kurz č.29.docx)Nový kurz č.29.docx[oznam format .doc]52 kB

Poďakovanie

Vážení  členovia,

     Rok 2021 bol pre OkO SPZ a OPK Piešťany pracovne veľmi bohatý a úspešný aj vďaka Vám a našim združeniam.

V spolupráci s Vami sme zorganizovali niekoľko poľovníckych podujatí v strelectve, osvete, či v kynológii, na ktorých sme mali možnosť sa počas roka stretávať.

Zasúťažiť si mohli strelci v júni na 24. Ročníku Ceny OkO SPZ. Pri povinných streľbách brokových sme sa videli v termínoch v júni a v júli vo Veselom, kedy aj kandidáti kurzu absolvovali streleckú prípravu. Ešte pri peknom októbrovom počasí patril záver streleckej sezóny tradične Sranda závodu, ktorý nás potešil veľkou účasťou súťažiacich.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Poďakovanie 2021.docx)Poďakovanie 2021.docx[Poďakovanie]12 kB

Čítať ďalej...

Zber trofejí

srncia trofejeKancelária OPK oznamuje hospodárom PS/ PZ/ PVOD, že v dňoch 10.-16.01.2022 sa uskutoční zber srnčích trofejí podľa inštrukcií, ktoré ste obdržali.

 
OPK Piešťany oznamuje hospodárom PR termín zberu ostatných trofejí ( jelenie, danielie, muflónie, diviačie ), ktorý začína od 01.03.2022 ( UT ) a bude končiť 07.03.2022 ( PO )
 

STANOVISKO k organizovaniu spoločných poľovačiek a skúšok PUP

Pre usmernenie- Stanovisko vydané ÚVZ SR sa týka LEN hromadných podujatí, t.j. spoločných poľovačiek a skúšok PUP a nemá absolútne nič spoločné s vydanými veterinárnymi opatreniami.
Spoločné poľovačky aj skúšky PUP sa v oblastiach s vydanými opatreniami pre PART II. aj naďalej nemôžu organizovať!
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (UVZ_2021_SPOLOCNE_POLOVACKY_PUP.pdf)UVZ_2021_SPOLOCNE_POLOVACKY_PUP.pdf[Stanovisko]83 kB

PROPOZÍCIE SRANDA ZÁVOD

OkO SPZ Piešťany usporadúva 16. 10. 2021 SRANDA ZÁVOD. Riaditeľ závodu Peter Zemko týmto pozýva všetkých záujemcov, ktorí majú možnosť a chuť sa stretnúť pri streľbách, ale aj pri guláši z diviny. 
 
PROPOZÍCIE SRANDA ZÁVOD
16.10.2021 - strelnica MLYN Jaslovské Bohunice

Čítať ďalej...

AMO - Metodické usmernenie pre užívateľov poľovných revírov

amoplagat

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Metodické usmernenie AMO_v2.pdf)Metodické usmernenie AMO_v2.pdf[metodické usmernenie - pdf]1473 kB

OZNAM

strelec

Oznam - strelecký pretek zo dňa 31.07.2021 sa ruší.

Kurzy - aktuálne informácie

25. kurz- zahájený 09.11.2019:

Kandidáti- uchádzači o prvý poľovný lístok tohto kurzu majú ukončenú prípravu na skúšky. Teoretickú prípravu ukončili 22.12.2019 poslednou prednáškou v hoteli Granit, streleckú prípravu ukončili 27.06.2020 praktickou skúškou zo strelectva na strelnici v Kočovciach a t.č.dokončili praktickú prípravu v poľovných revíroch. Kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky Metodického pokynu SPK pre organizátorov skúšok, sa môžu zúčastniť skúšky z poľovníctva, ktoré OPK Piešťany organizuje v termíne:
25. júna 2021 ( piatok ) o 08.00 hod v priestoroch SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach.
 

26. kurz- zahájený 09.08.2020:

Kandidáti- uchádzači o prvý poľovný lístok tohto kurzu absolvovali teoretickú prípravu v priestoroch sídla našej OPK, ktorá bola ukončená 13.09.2020. Pre priaznivejšie covid- opatrenia majú kandidáti praktickú prípravu a skúšku zo strelectva stanovenú v termínoch:
27.júna 2021 ( štvrtok ), 18. júla 2021 ( nedeľa ) a skúška 01. augusta 2021 ( nedeľa ) na strelnici vo Veselom so začiatkom o 08.30 hod.- 10.00 hod. 
( posledný termín- zmena vyhradená )

27.kurz- zahájený 17.04.2021:

Tento kurz OPK Piešťany zahájila online formou ( dištančnou ). Posledná online prednáška bola 23.05.2021, avšak prostredníctvom mailu budú kandidáti informovaní o možnosti osobného stretnutia s prednášateľmi, na ktorom bude záujemcom vytvorený priestor na diskusiu. Pre priaznivejšie covid- opatrenia majú kandidáti praktickú prípravu a skúšku zo strelectva stanovenú v termínoch:
27.júna 2021 ( štvrtok ), 18. júla 2021 ( nedeľa ) a skúška 01. augusta 2021 ( nedeľa ) na strelnici vo Veselom so začiatkom o 08.30 hod.- 10.00 hod. 
( posledný termín- zmena vyhradená )

28. kurz- predpokladaný termín zahájenia jeseň 2021

Záujemci o absolvovanie nového kurzu uchádzačov o prvý poľovný lístok majú možnosť podania 
PRIHLÁŠKY v sídle kancelárie OPK na Hollého ulici 23 v Piešťanoch. Pre bližšie informácie sa môžte kontaktovať na t.č. 0910 180 999.
 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Prihlaška na kurz.docx)Prihlaška na kurz.docx[Prihláška na kurz]14 kB
Stiahnúť tento súbor (manuál pre kandidátov.pdf)manuál pre kandidátov.pdf[Manuál pre kandidátov]6606 kB

OZNAM

Predstavenstvo OkO SPZ a OPK v Piešťanoch oznamuje štatutárom PZ/PS/PVOD ako aj štatutárom spoločností bez poľovných revírov, že opäť v júni- mesiaci poľovníctva bude

                              S L Á V N O S T N É   Z A S A D A N I E   R A D Y 
                                                    OkO SPZ a OPK
                                                              a
                                         P R A C O V N Á   P O R A D A.
 
Zasadanie a porada sa uskutoční 17. júna 2021 v poľovníckej chate vo Veselom. 
 
Pri tejto slávnostnej príležitosti budú členom odovzdané vyznamenania udelené ústredím SPZ za zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku. Zároveň budú pozvaní štatutári oboznámení s hospodárskymi výsledkami oboch organizácií za rok 2020.
 
Pozvánku s programom prikladáme v prílohách, zároveň pozvaných hostí prosíme o potvrdenie účasti na t.č. 0910 180 999.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
 

CHPT - OPK PN

210b, MUDr. Juraj Galovič, Zvernica Baraní Dvor, 4 r., zlatá medaila.jpg115,16b, Ing. Jozef Ďuračka, PS Karpátia Trnava, 5 r., strieborná medaila.JPG173,29b, Slavomír Blaško, PS Karpátia Trnava, 7 r., strieborná medaila.JPG23,35b, Ing. Milan Strečanský, PZ Dúbrava, 6 r., zlatá medaila.JPG156,84b, úhyn, PZ Dúbrava, 5 r..JPG120,83b, Jozef Potrok, PZ Dolinka Veselé, 3 r., strieborná medaila.JPG

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (zoznam medailí.xlsx)zoznam medailí.xlsx[Zoznam medailí]10 kB
Stiahnúť tento súbor (katalóg trofejí 2020-2021.xlsx)katalóg trofejí 2020-2021.xlsx[Katalóg trofejí 2020/21]29 kB

Čítať ďalej...

PLÁN STRELECKEJ ČINNOSTI NA ROK 2021

 
08.05.2021-Majstrovstvá OPK Piešťany B50 a OS80 Jaslovské Bohunice
08.05.2021-Majstrovstvá OPK Piešťany M400 Trnava
( * z dôvodu aktuálnych opatrení sa Majstrovstvá OPK nekonajú )
 
26.06.2021-24. Ročník OkO SPZ Piešťany v disciplíne OS80 Jaslovské Bohunice 
31.07.2021-Verejná strelecká súťaž trojboj: batéria, OS a zajac Jaslovské Bohunice 
16.10.2021- Sranda závod Jaslovské Bohunice
 
- Povinné streľby kandidáti-(termín doplníme priebežne) 
- Kontrolné streľby OPK Piešťany Veselé-(termín doplníme priebežne)
 

Poďakovanie poľovníckym združeniam, spoločnostiam

podakovaniepn2020

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Poďakovanie 2020.docx)Poďakovanie 2020.docx[Poďakovanie]11 kB

Čítať ďalej...

Oznam - Dovolenka

Oznamujeme, že kancelária OPK čerpá dovolenku do 10.1. 2021

LSS Dolný Lopašov

received 207030777259937 s

LSS Dolný Lopašov

Čítať ďalej...

Nachádzate sa tu: Home