OZNAM

Predstavenstvo OkO SPZ a OPK v Piešťanoch oznamuje štatutárom PZ/PS/PVOD ako aj štatutárom spoločností bez poľovných revírov, že opäť v júni- mesiaci poľovníctva bude

                              S L Á V N O S T N É   Z A S A D A N I E   R A D Y 
                                                    OkO SPZ a OPK
                                                              a
                                         P R A C O V N Á   P O R A D A.
 
Zasadanie a porada sa uskutoční 17. júna 2021 v poľovníckej chate vo Veselom. 
 
Pri tejto slávnostnej príležitosti budú členom odovzdané vyznamenania udelené ústredím SPZ za zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku. Zároveň budú pozvaní štatutári oboznámení s hospodárskymi výsledkami oboch organizácií za rok 2020.
 
Pozvánku s programom prikladáme v prílohách, zároveň pozvaných hostí prosíme o potvrdenie účasti na t.č. 0910 180 999.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
 
Nachádzate sa tu: Home OZNAM