Poďakovanie

Vážení  členovia,

     Rok 2021 bol pre OkO SPZ a OPK Piešťany pracovne veľmi bohatý a úspešný aj vďaka Vám a našim združeniam.

V spolupráci s Vami sme zorganizovali niekoľko poľovníckych podujatí v strelectve, osvete, či v kynológii, na ktorých sme mali možnosť sa počas roka stretávať.

Zasúťažiť si mohli strelci v júni na 24. Ročníku Ceny OkO SPZ. Pri povinných streľbách brokových sme sa videli v termínoch v júni a v júli vo Veselom, kedy aj kandidáti kurzu absolvovali streleckú prípravu. Ešte pri peknom októbrovom počasí patril záver streleckej sezóny tradične Sranda závodu, ktorý nás potešil veľkou účasťou súťažiacich.

Šírenie osvety nevyhnutne patrí k poľovníctvu, ktoré budovali celé generácie a to zvlášť v období novelizovanej legislatívy a v čase častého nepochopenia spoločnosti.  Teší nás záujem verejnosti o poľovníctvo a aj fakt, že medzi kandidátmi o prvý poľovný lístok sú často lukostrelci, či sokoliari. Začiatkom roka bol zahájený 27. kurz kandidátov- uchádzačov o prvý poľovný lístok. V júni mali skúšky z poľovníctva a doplnkovú skúšku kandidáti 25. kurzu, v septembri 26. kurzu. V októbri kancelária OPK zahájila v poradí 28.kurz.

Skúšky PUB prebiehali podľa kalendára kynologických podujatí. V júni boli zahájené FSS vo Vrbovom, LSS a LSMP sa konali v júli v Trebaticiach a taktiež sa tam konali JSS a MP v auguste. Pod záštitou SPZ  a OkO SPZ Piešťany sa 10.-12. septembra konali vrcholové všestranné skúšky stavačov v Slovenskej republike so zadávaním titulu Všestranný víťaz SR, CACT a res. CACT a to 56. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca. Na MJK sa upotrebiteľnosť psov skúšala na Prašníku, vo Vrbovom a Dolnej Krupej. Záver roka patril SD, ktoré sa konali v Moravanoch nad Váhom a v Chtelnici.

 

Počas roka sme Vám dali k dispozícii katalóg trofejí na webovú stránku, avšak veríme, že nasledujúca prehliadka CHPT sa uskutoční.

 

V závere spomenieme aj členov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj poľovníctva na Slovensku a ktorým kancelária OkO SPZ a OPK odovzdala medaile na Slávnostnom zasadnutí predstavenstva. Všetkým členom aj členom komisií ďakujeme za spoluprácu v uplynulom roku a do nového roku Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.

 

 

S úctou a pozdravom Lovu zdar!

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Poďakovanie 2021.docx)Poďakovanie 2021.docx[Poďakovanie]12 kB
Nachádzate sa tu: Home Poďakovanie