Kurzy - aktuálne informácie

25. kurz- zahájený 09.11.2019:

Kandidáti- uchádzači o prvý poľovný lístok tohto kurzu majú ukončenú prípravu na skúšky. Teoretickú prípravu ukončili 22.12.2019 poslednou prednáškou v hoteli Granit, streleckú prípravu ukončili 27.06.2020 praktickou skúškou zo strelectva na strelnici v Kočovciach a t.č.dokončili praktickú prípravu v poľovných revíroch. Kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky Metodického pokynu SPK pre organizátorov skúšok, sa môžu zúčastniť skúšky z poľovníctva, ktoré OPK Piešťany organizuje v termíne:
25. júna 2021 ( piatok ) o 08.00 hod v priestoroch SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach.
 

26. kurz- zahájený 09.08.2020:

Kandidáti- uchádzači o prvý poľovný lístok tohto kurzu absolvovali teoretickú prípravu v priestoroch sídla našej OPK, ktorá bola ukončená 13.09.2020. Pre priaznivejšie covid- opatrenia majú kandidáti praktickú prípravu a skúšku zo strelectva stanovenú v termínoch:
27.júna 2021 ( štvrtok ), 18. júla 2021 ( nedeľa ) a skúška 01. augusta 2021 ( nedeľa ) na strelnici vo Veselom so začiatkom o 08.30 hod.- 10.00 hod. 
( posledný termín- zmena vyhradená )

27.kurz- zahájený 17.04.2021:

Tento kurz OPK Piešťany zahájila online formou ( dištančnou ). Posledná online prednáška bola 23.05.2021, avšak prostredníctvom mailu budú kandidáti informovaní o možnosti osobného stretnutia s prednášateľmi, na ktorom bude záujemcom vytvorený priestor na diskusiu. Pre priaznivejšie covid- opatrenia majú kandidáti praktickú prípravu a skúšku zo strelectva stanovenú v termínoch:
27.júna 2021 ( štvrtok ), 18. júla 2021 ( nedeľa ) a skúška 01. augusta 2021 ( nedeľa ) na strelnici vo Veselom so začiatkom o 08.30 hod.- 10.00 hod. 
( posledný termín- zmena vyhradená )

28. kurz- predpokladaný termín zahájenia jeseň 2021

Záujemci o absolvovanie nového kurzu uchádzačov o prvý poľovný lístok majú možnosť podania 
PRIHLÁŠKY v sídle kancelárie OPK na Hollého ulici 23 v Piešťanoch. Pre bližšie informácie sa môžte kontaktovať na t.č. 0910 180 999.
 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Prihlaška na kurz.docx)Prihlaška na kurz.docx[Prihláška na kurz]14 kB
Stiahnúť tento súbor (manuál pre kandidátov.pdf)manuál pre kandidátov.pdf[Manuál pre kandidátov]6606 kB
Nachádzate sa tu: Home Kurzy - aktuálne informácie