Okresné majstrovstvá V disciplíne B-50, OS-40

20170901 104733PROPOZÍCIE OPK PIEŠŤANY V DISCIPLÍNE B-50, OS- 40

08. mája 2023 na strelnici MLYN Jaslovské Bohunice

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ: Peter Zemko
Hlavný rozhodca: Peter Zemko
Technická služba: Roman Lančarič
Ekonóm: Andrej Baďura

 

ROZSAH PRETEKU
BATÉRIA-50.....2 x 25 terčov = spolu 50 terčov
OS-40.................2 x 20 terčov = spolu 40 terčov
V disciplínach budú použité terče oranžovej farby.

ČASOVÝ ROZPIS 08.05.2023
09.30– 10.30 hod. – pretek BATÉRIA 50
10.45 – 12.00 hod. – pretek OS 40

VKLAD DO PRETEKU 17.- EUR - BATÉRIA 50
VKLAD DO PRETEKU 15.- EUR - OS 40

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Okresné majstrovstvá sa uskutočnia za každého počasia, podľa platného Streleckého poriadku SPK a týchto propozícií. Do preteku budú hodnotení členovia OPK Piešťany, ostatní súťažiaci budú hodnotení mimo poradia. Pre určenie víťaza a ďalšieho poradia strelcov použijeme ustanovenie SP pre OS-40 a B.50. Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny po dohode s hlavým rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred začatím streľby. Na strelnici je zabezpečené parkovanie vozidiel a občerstvenie.
CENY:
Úspešní strelci na 1.- 3. mieste budú odmenení diplomom a pohárom.

Peter Zemko
Predseda streleckej komisie Piešťany
Riaditeľ preteku

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Strelectvo Okresné majstrovstvá V disciplíne B-50, OS-40