POĽOVNÍCKE KURZY - AKTUÁLNE

 2154587801070370093
  • Noví záujemcovia o poľovnícky kurz si ešte v týchto dňoch môžu podať prihlášku do 32. kurzu, najneskôr však do konca mesiaca september 2023.
  • Letné mesiace sme využili s kandidátmi 30. a 31. kurzu na zorganizovanie praktickej/ streleckej prípravy, ktorú absolvovali v dňoch 29.07. a 15.08.2023. Kandidáti úspešne absolvovali streľby guľovou a brokovou zbraňou a aj nemenej dôležitú skúšku prvej pomoci.
  • Posledné skúšky z poľovníctva OPK Piešťany zorganizovala pre kandidátov 29. kurzu dňa 25.05.2023 na SOŠ- regionálneho rozvoja v Rakoviciach. Skúšky úspešne zdolalo 14. kandidátov, avšak pre jedného kandidáta záľudná otázka, či nepriazeň šťasteny zabránili úspechu. Okrem zúčastnených kandidátov a vedenia OPK Piešťany sa zo zákonu o poľovníctve na poľovníckych skúškach ako vykonávateľ kontroly zúčastňuje aj poverený vedúci pozemkového a lesného obdoru OÚ- Piešťany a SPK delegovaná skúšobná komisia.
IMG_20230525_101810-1200.jpgIMG_20230525_101750-1200.jpgIMG_20230525_101506-1200.jpgIMG_20230525_101756-1200.jpgIMG_20230525_080447-1200.jpgIMG_20230525_101818-1200.jpgIMG_20230525_101804-1200.jpgIMG_20230525_101835-1200.jpgIMG_20230525_101729-1200.jpgIMG_20230525_101852-1200.jpgIMG_20230525_102104-1200.jpgIMG_20230525_101828-1200.jpgIMG_20230525_101410-1200.jpgIMG_20230525_101625-1200.jpgIMG_20230525_101740-1200.jpgIMG_20230525_101351-1200.jpgIMG_20230525_080542-1200.jpgIMG_20230525_102128-1200.jpgIMG_20230525_101901-1200.jpgIMG_20230525_080501-1200.jpg
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Poľovnícke kurzy POĽOVNÍCKE KURZY - AKTUÁLNE