SRANDA ZÁVOD

sranda15.10.2022 - strelnica MLYN Jaslovské Bohunice

Organizačný výbor:
Riaditeľ: Zemko Peter
Hlavný rozhodca: Zemko Peter
Technická obsluha: Lančarič Roman
Ekonóm: Minďar Andrej

Rozsah preteku:
Batéria: 1x20 terčov
OS: 1x20 terčov
Zajac: 1x10 terčov
Na streľbu budú používane asfaltové terče oranžovej farby.

Časový rozpis:
8:30 – 9:00 hod. – prezentácia
9:00 – 9:15 hod – vylosovanie poradia
9:15 hod – zahájenie preteku
9:30 hod – začiatok streľby
14:00 hod – vyhlásenie výsledkov

Vklad do preteku je 23 eur

Všeobecné ustanovenia:
Preteky sa uskutočnia za každého počasia podľa platného Streleckého poriadku a týchto propozícii. Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny po dohode s hlavným rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred začatím streľby. Pre strelcov bude zabezpečený guľáš z diviny.

Ceny:
Každý súťažiaci je povinný do súťaže priniesť cenu. Po skončení súťaže sa podľa poradia vyžrebujú ceny.

Peter Zemko- Riaditeľ
Predseda streleckej komisie
Piešťany

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Strelectvo SRANDA ZÁVOD