Okresné majstrovstvá V DISCIPLÍNE B-50, OS-40

2019 05 01 11 21 22DSC002351. mája 2024- strelnica MLYN- Jaslovské Bohunice

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ: Peter Zemko
Hlavný rozhodca: Peter Zemko
Technická služba: Roman Lančarič
Ekonóm: Andrej Baďura
ROZSAH PRETEKU
Batéria B 50 – 2 x 25 terčov = 50terčov
OS 40 - 2 x 20 terčov = 40 terčov
Na okresných majstrovstvách budú použité terče oranžovej farby.
ČASOVÝ ROZPIS 1. 5. 2024
09.15 – 10.15 hod. – pretek batéria
10.30 – 12.00 hod. – pretek OS 40

 

VKLAD DO PRETEKU 17.- EUR - BATÉRIA 50
VKLAD DO PRETEKU 15.- EUR - OS 40
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Okresné majstrovstvá sa uskutočnia za každého počasia, podľa platného Streleckého poriadku
SPK a týchto propozícií. Do preteku budú hodnotení členovia OPK Piešťany, ostatní súťažiaci
budú hodnotení mimo poradia. Pre určenie víťaza a ďalšieho poradia strelcov použijeme
ustanovenie SP pre OS-40 a B.50. Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny
po dohode s hlavým rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred začatím streľby.
CENY:
Úspešní strelci na 1.- 3. mieste budú odmenení diplomom, medailou.

Peter Zemko

Predseda streleckej komisie Piešťany

Riaditeľ preteku

Nachádzate sa tu: Home Okresné majstrovstvá V DISCIPLÍNE B-50, OS-40