POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ

vykrOZNAM: POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ
 
S prijatím opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 Predsedníctvo OPK Piešťany
POSÚVA termín mimoriadneho snemu OkO SPZ , ktorý sa mal konať dnes, t.j. 12.03.2020 o 18.00 hod. v poľovníckom dome v Pečeňadoch za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ na nový termín:
 
                   26.03.2020 o 19.00 hod v poľovníckom dome v Pečeňadoch.
Nachádzate sa tu: Home POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ