OZNAM - POZVÁNKA NA MIMORIADNY SNEM OKO SPZ

spzPredsedníctvo OkO SPZ v Piešťanoch v súlade so stanovami zvoláva 
 
MIMORIADNY SNEM OKO SPZ 
 
za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ.
 
* Pozvánka s programom zasadania SNEMU je v prílohe. 
 

Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch, Hollého 23, 921 01 Piešťany

                                     

Naša značka:        05/2020                 Dátum:      04.06.2020                Vybavuje:             Adriana Hechtová

                                                                                                                                                      0910 180 999

                                                                             Štatutárni zástupcovia: užívateľov poľovných revírov

                                                                                                                        organizácií bez poľovného revíru

                                                                                                                        nezaradených členov

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                            

VEC:       P O Z V Á N K A     N A    M I M O R I A D N Y    S N E M    O K O   S P Z

               Predsedníctvo OkO SPZ v súlade so stanovami Vás pozýva na  

M I M OR I A D N Y   S N E M   O K O  S P Z   P I E Š Ť A N Y,

ktorý sa uskutoční dňa 16. 06. 2020 so začiatkom o 18.00 hod. v priestoroch poľovníckeho  domu v Pečeňadoch s nasledujúcim programom:

P R O G R A M   Z A S A D A N I A :

  1. Otvorenie
  2. Interné informácie OkO SPZ
  3. Voľba do orgánov OkO SPZ
  4. Schválenie UZ N E S E N I A
  5. Ukončenie

Mimoriadny SNEM sa koná za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ .

S pozdravom                                                                                                   
Predsedníctvo OkO SPZ
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (SPZ- POZVÁNKA MS.docx)SPZ- POZVÁNKA MS.docx[pozvánka]34 kB
Nachádzate sa tu: Home OZNAM - POZVÁNKA NA MIMORIADNY SNEM OKO SPZ