OZNAM - SLÁVNOSTNÉ ZASADANIE RADY OPK

logo SPK farAko každý rok v júni, tak aj tento rok Predstavenstvo OPK Piešťany pri príležitosti MESIACA POĽOVNÍCTVA pozýva štatutárov PZ/PS/PVOD, ale aj spoločností bez poľovných revírov, no najmä členov, ktorým budú pri tejto príležitosti odovzdané vyznamenania za zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku na 
 
 S L Á V N O S T N É     Z A S A D A N I E     R A D Y   O P K.
 
 Zasadanie sa uskutoční 30.06.2020 ( utorok ) o 18.00 hod.
 v priestoroch poľovníckej chate v Chtelnici. 
 
 
Zároveň Predstavenstvo OPK Piešťany pozýva na
 
P R A C O V N Ú   P O R A D U.
 
Na pracovnej porade budú štatutári oboznámení s hospodárskymi výsledkami organizácií za rok 2019. 
 
Pozvánky s programom, ktoré sú prílohami tohto oznamu, pozvaní hostia obdržia poštou, zároveň ich prosíme o potvrdenie účasti na t.č. 0910 180 999 do 24.06.2020 ( streda ).
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka.png)Pozvánka.png[Pozvánka]2236 kB
Stiahnúť tento súbor (Program.png)Program.png[Program]1947 kB
Stiahnúť tento súbor (GPS.docx)GPS.docx[Poľovnícka chata Dubník v Chtelnici]11 kB
Nachádzate sa tu: Home OZNAM - SLÁVNOSTNÉ ZASADANIE RADY OPK