CHPT 2019/2020

194,03 b., úhyn, Zvernica Baraní Dvor, 6r., Zlato s

Vážení priatelia poľovníci,  z dôvodu zrušenia tohtoročnej CHPT, ktorá sa mala konať v dňoch 18.-19. apríla 2020 v priestoroch kaštieľa v Chtelnici,OPK a OkO SPZ Piešťany predkladá užívateľom poľovných revírov
                                                
T A B U Ľ K Y
TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE  2019/2020
F O T O D O K U M E N T Á C I U
( elektronicky ).
 
Tabuľky odzrkadľujú výsledky Vašich poľovníckych úspechov, ktorými ste sa pričinili za poslednú ukončenú sezónu. Veríme, že ďalšia, už začatá sezóna Vám prinesie obdobné úspechy, ktoré by boli odmenou  za ostatné pracovné úsilie, ktoré vynakladáte počas roka za rozvoj poľovníctva vo Vašich poľovných revíroch a ktoré si želáme uvidieť osobne na ďalšej CHPT.
S pozdravom LOVU ZDAR !                                                        
Martin Svetlák
Predseda Poľovníckej komisie

Albums

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Katalog ulovenej zvery 2019-2020.xlsx)Katalog ulovenej zvery 2019-2020.xlsx[Katalóg]45 kB
Stiahnúť tento súbor (Medaile 20192020.xlsx)Medaile 20192020.xlsx[Medaile]8 kB
Nachádzate sa tu: Home CHPT 2019/2020