Slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany 2017

Cannot find opk-pn/2017-07-Sl subfolder inside /var/www/opk.pn.sk/images-pn/opk-pn/2017-07-Sl/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:nginx/1.18.0
Client OS:Unknown
PHP:7.4.33

Jún je tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody.

Má hlavne nezastupiteľné miesto pri ochrane životného prostredia. Z toho dôvodu si ho v rámci Slovenska pripomínajú poľovníci rôznymi spoločenskými podujatiami.

Aj Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 29.6.2017 zorganizovala slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany. Po slávnostnom príhovore predsedu OPK predniesol vedúci kancelárie p. Peter Tekula správu o činnosti a finančné vyhodnotenie za uplynulé obdobie.

Po príhovoroch bolo odovzdanie vyznamenaní členom za zásluhy rozvoja poľovníctva na Slovensku a odovzdanie pamätných plakiet pri príležitosti 20. výročia vzniku OkO SPZ Piešťany, ktoré odovzdali predseda OPK Ing. Milan Sivák, Peter Tekula a Ivan Cisár.

Slávnostné zasadnutie rady bolo ukončené večerou a spoločným posedením.

Piešťany 30.6.2017
Ivan Cisár

Nachádzate sa tu: Home Slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany 2017