Slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany

Cannot find opk-pn/2016-07/zas subfolder inside /var/www/opk.pn.sk/images-pn/opk-pn/2016-07/zas/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:nginx/1.18.0
Client OS:Unknown
PHP:7.4.3

Dňa 7.7.2016 sa konalo slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany.

Slávnostné zasadnutie zahájil Ing.Milan Sivák, predseda Obvodnej poľovníckejkomory Piešťany. Program bol zameraný na vyhodnotenie činnosti OPK Piešťany za rok 2015 finančného hospodárenia za rok 2015 a vyhodnotenie činností jednotlivých komisií pri OPK Piešťany. Súčasťou slávnostného zasadania rady OPK Piešťany bolo aj slávnostné odovzdávanie vyznamenaní členom SPZ a OPK Piešťany za zásluhy rozvoja poľovníctva.


Vyznamenania odovzdali Roman Benadik­predseda osvetovej komisie OPK Piešťany a predseda OPK Ing.Milan Sivák spolu s tajomníkom OPK Piešťany p. Petrom Tekulom. Po odovzdaní vyznamenaní ,vedúci kancelárie OPK Piešťany p. Peter Tekula poinformoval o aktuálnych záležitostiach v poľovných revíroch a o kontrole plnení prijatých uznesení na rok 2016 pre OPK a SPZ Piešťany

Po vyčerpaní programu nasledovalo spoločenské posedenie spolu s pohostením,ktoré sa nieslo v družnej debate a priateľskej atmosfére.

 

 

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Osveta Slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany