Sranda pretek 2012

Cannot find opk-pn/2016-05/sranda12 subfolder inside /var/www/opk.pn.sk/images-pn/opk-pn/2016-05/sranda12/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:nginx/1.18.0
Client OS:Unknown
PHP:7.4.33

Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch dňa 26.10.2012 za veľmi pekného slnečného počasia i v tomto roku usporiadala na strelnici v Jaslovských Bohuniciach ukončenie streleckej sezóny tzv. Sranda pretek.

Riaditeľ pretekov p. Peter Tekula privítal v mene Okresnej organizácie SPZ Piešťany pretekárov a zaželal všetkým účastníkom príjemnú sobotňajšiu zábavu.

Po vylosovaní poradia za asistencie rozhodcov Ing. J. Fedoru a M. Holca začali preteky na batérii 20 terčov na oblúkovom strelišti 20 terčov a pokračovali na bežiaceho zajaca 10 terčov.

V „Sranda preteku“ nebolo dôležité poradie, nakoľko po skončení pretekov, každý súťažiaci podľa umiestneného poradia si vyžreboval jednu cenu.

Uvedeného preteku sa zúčastnilo 36 strelcov zo širokého okolia.

Preteky prebiehali vo veľmi príjemnej atmosfére k čomu prispelo bohaté občerstvenie, ktoré pre súťažiacich bezplatne zabezpečila Okresná organizácia SPZ Piešťany, ako poľovnícky guláš, údené kolená, klobásky, zákusky a nealko nápoje.


 

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Strelectvo Sranda pretek 2012